Declaratie de presa Alburnus Maior si CIDRM privind reluarea procedurii de autorizare

23 06 2010

Alburnus Maior
Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu
Declaratie de presa – Pentru distribuire imediata

Cluj-Napoca, 23 iunie 2010 – Luand la cunostinta declaratiile recente
ale Ministrului Mediului si Padurilor, Domnul Laszlo Borbely privind
reluarea de catre Minister a procedurii de autorizare pentru proiectul
minier Rosia Montana, Alburnus Maior si Centrul Independent pentru
Dezvoltarea Resurselor de Mediu (CIDRM) doresc sa aduca la cunostinta
publicului pozitia lor fata de aceste declaratii:

“Domnul Ministru Laszlo Borbely arata in esenta ca la baza deciziei de
reluare a procedurii de autorizare pentru Proiectul Rosia Montana sta
obtinerea unui nou certificat de urbanism, diferit fata de cel anulat de
instanta in 2007 si fata de cel suspendat tot de instanta. <Avem acum un
al treilea certificat de urbanism, care are unii parametri modificati
fata de celelalte doua, care erau identice, aceasta fiind si ratiunea
pentru care al doilea a fost suspendat dupa anularea primului>, a aratat
Ministrul Mediului.

Aratam aceea ca procedura de EIM pentru proiectul Rosia Montana a fost
suspendata pana la solutionarea irevocabila in instanta a litigiilor
referitoare la certificatele de urbanism, autoritatile administrative
avand datoria de a se abtine pana la solutionarea irevocabila de la alte
evaluari sau declaratii. La momentul de fata se afla pe rolul
instantelor judecatoresti doua actiuni care vizeaza anularea (Dosarul
4018/107/2006 al Tribunalului Alba) primului certificat de urbanism
obtinut de catre RMGC (CU 68/2004), respectiv suspendarea (Dosarul
22580/3/2010 al Tribunalului Bucuresti) celui de-al patrulea certificat
obtinut de catre RMGC (CU 87/2010). Mentionam de asemenea ca
certificatul 68/2004 in baza caruia a fost demarata procedura de
autorizare este suspendat prin sentinta irevocabila a Tribunalului Alba
in Dosarul 2637/2005. Al doilea certificat de urbanism (CU 78/2006) a
fost anulat in mod definitiv si irevocabil de Tribunalul Cluj si Curtea
de Apel Cluj in dosarul nr. 1245/117/2007. Mai mult, al treilea
certificat de urbanism (CU 105/2007) a fost anulat prin sentinta
definitiva a Tribunalului Cluj, pronuntata in dosarul nr.1174/117/2008.
Decizia Ministerului de a permite continuarea procedurii de autorizare
ca urmare a depunerii unui nou certificat de urbanism (al patrulea, spre
deosebire de numaratoarea facuta de Domnul Ministru) este nelegala, pe
cale de consecinta orice decizie in privinta emiterii acordului de mediu
va fi afectata de nelegalitate.

Subliniem totodata aceea ca identitatea unui act administrativ cu unul
precedent este data in primul rand de emiterea sa in aceleasi conditii
ca cel vechi, si nu de identitatea literala. Ori noul certificat de
urbanism (CU 87/2010) este emis in baza acelorasi planuri de urbanism in
baza carora s-au emis celelalte trei certificate de urbanism ale RMGC,
mai precis Planul de Urbanism General Rosia Montana si Planul de
Urbanism Zonal Zona de Dezvoltare Industriala Rosia Montana Gold
Corporation aprobate prin Hotararile de Consiliu Local Rosia Montana 45
si 46/2002. Aceste hotarari de consiliu local au fost declarate in mod
irevocabil nelegale de catre Curtea de Apel Alba prin decizia 75/CA/2007
si noi planuri de urbanism nu au fost de atunci aprobate de catre
autoritatile competente. Rolul certificatului de urbanism fiind, conform
Legii 350/2001, de a asigura punerea in aplicare a documentatiilor de
amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate, valabilitatea si
efectele juridice produse de acest act nu pot fi desprinse de cele ale
documentatiei de urbanism in baza careia a fost emis.

Mai mult decat atat, suprafata la care face referire noul certificat de
urbanism se suprapune peste cea descrisa in certificatele de urbanism
vechi, aspect de asemenea ignorat de Minister atunci cand a evaluat
faptul ca suntem in prezenta unui certificat modificat fata de cele
anterioare.

Cele doua organizatii vor apela in continuare la toate mijloacele civice
si legale pe care le au la dispozitie pentru a se asigura ca procedurile
de autorizare ale proiectului Rosia Montana se fac cu respectarea
deplina a legislatiei, urmand a solicita instantei competente anularea
deciziei privind emiterea acordului de mediu si a acordului de mediu in
sine pentru proiectul Rosia Montana”.

Pentru mai multe informatii va rugam contactati: Av. Marius Liviu Harosa
la nr. 0744599762 sau la adresa alburnusmaior@ngo.ro

***********************************************************************************************
English version
**************************
Alburnus Maior
Independent Centre for the Development of Environmental Resources

Joint Press Statement – for immediate distribution

Cluj-Napoca/Romania, 23. June 2010 – In light of the recent declaration
made by Mr. Laszlo Borbely, Romania’s minister for the Environment and
Forest explaining his decision to reinitiate the authorization procedure
for the Rosia Montana mining proposal, Alburnus Maior and the
Independent Centre for the Development of Environmental Resources
(ICDER) are herewith bringing to the public’s knowledge their position
vis-a-vis the above:

„Minister Laszlo Borbely essentially claims that the decision to
re-start the authorization procedure for the Rosia Montana proposal is
based on the receipt of a new urbanism certificate; different from both,
the one annulled by a court of law in 2007 and the one suspended by a
court of law. <We know have a third urbanism certificate which compared
with the other two has modified parameters. The other two had identical
parameters which was the reasoning why the second was suspended after
the first one was annulled, > stated Romania’s minister.

We would like to highlight that the environmental impact assessment
(EIA) procedure for the Rosia Montana proposal is suspended until an
irrevocable judgment in the relevant and still on-going court cases
regarding the urbanism certificates has been taken by the court. The
public authorities thus have the duty to abstain from making any
declarations or other evaluations until the court has reached its
irrevocable verdict. At the time of writing there exist two court
actions, one regarding the annulment of the first urbanism certificate
(UC68/2004) obtained by the Rosia Montana project owner (case No.
4018/107/2006 at the Alba Tribunal) and one regarding the suspension of
the forth urbanism certificate (UC87/2010) obtained by the Rosia Montana
project owner (Case No. 22580/3/2010 at the Bucharest Tribunal).

We would like to underline that UC68/2004 which has been at the base for
initiating the authorization procedure was irrevocably suspended by the
Alba Tribunal in court case No.2637/2005. The second urbanism
certificate (UC78/2006) was irrevocably annulled by the Cluj Tribunal
and Cluj Court of Appeal in court case no 1245/117/2007. The third
urbanism certificate (UC105/2007) was irrevocably annulled by the Cluj
Tribunal in court case no 1174/117/2008.

The minister’s decision to allow for the continuation of the permitting
procedure due to the submission of a new urbanism certificate (a forth
one; this in contrast to the numbering made by the minister) is thus
illegal. Any decision taken regarding the granting of the environmental
permit will therefore be affected by illegalities.

We would like to underline that the identity of a new administrative act
vis-a-vis the one preceding it is first and foremost assessed on whether
it was released in the same conditions; not on whether it is literally
identical. The latest urbanism certificate (UC87/2010) is based on the
same Urban Plans as three previous urban certificates obtained by the
Rosia Montana project owner. These are the Rosia Montana General Urban
Plan and the Rosia Montana Zonal Plan for the Rosia Montana Gold
Corporation Industrial Development which were approved by the Rosia
Montana Local Council with decisions No.45 and No.46/2002, respectively.
Both these decisions were irrevocably declared illegal by the Alba Court
of Appeal with decision No. 75/CA/200. Since then no new urban plans
have been approved by the competent authorities. According to Law
350/2001 the role of an urbanism certificate is to assure the effective
application of the approved documentation for territorial and urban
management. The validity and juridical effects produced by this
administrative act cannot be detached from the planning documents upon
which it was issued.

Moreover, the area covered by the new urbanism certificate overlaps with
all areas covered by the preceding certificates; an aspect completely
ignored by the minister when he claimed that now one is dealing with an
urbanism certificate that is modified compared to it is predecessors.

Alburnus Maior and ICDER will continue to use all civil and legal means
to ensure that the authorization procedures for the Rosia Montana mine
proposal are carried out in full respect of the relevant laws; including
requesting the competent court to annul the decision to grant an
environmental accord as well as the environmental accord per se.”

For more information please contact attorney Marius Liviu Harosa at +40
744599762 or email us alburnusmaior@ngo.ro

sursa: http://rosiamontana.org/

Reclame

Acțiuni

informatie

One response

2 11 2010
Cianura dauneaza grav Dezvoltarii Durabile « Re.Generation

[…] Declaratie de presa Alburnus Maior si Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu privind reluarea procedurii de autorizare […]
%d blogeri au apreciat asta: