Declaraţie de protest

15 09 2011

cu referire la proiectul

Legii privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice,

publicat pe site-ul Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea dezbaterii publice până pe 19 septembrie

Mascată sub aparenţa unui act normativ cu caracter tehnic, menit a specifica mai exact modul de desfăşurare a adunărilor publice, această lege, aflată actualmente în stadiu de proiect, reprezintă, în fapt, o tentativă de a reduce drastic aria de eficienţă reală a unor drepturi cetăţeneşti fundamentale, în primul rând a libertăţilor de asociere şi exprimare.

Considerăm că nu întâmplător a dispărut, din actualul proiect legislativ, precizarea, în opinia noastră fundamentală, din articolul 1 al ‚vechii’ legi, 60/1991 (încă în vigoare), privitoare la adunările publice:

„Libertatea cetăţenilor de a-şi exprima opiniile politice, sociale sau de altă natură, de a organiza mitinguri, demonstraţii, manifestaţii, procesiuni şi orice alte întruniri şi de a participa la acestea este garantată prin lege”.

Este evident că principala raţiune a ‚vechii’ legi era protejarea/asigurarea exercitării în cele mai bune condiţii a dreptului inalienabil la exprimare publică şi protest colectiv al cetăţenilor.

Prin contrast, actuala propunere legislativă porneşte de la falsa problemă a protejării comunităţii, a cetăţenilor care „nu iau parte la astfel (sic!) de manifestări” faţă de pericolul pe care l-ar reprezenta adunările publice. Se induce, astfel, o aberantă distincţie între cetăţeanul-model („majoritatea tăcută”), care nu tulbură liniştea celorlalţi clamându-şi sau reclamându-şi, prin asociere şi manifestare publică, interesele sau drepturile, şi organizatorul sau participantul la astfel de adunări, culpabilizat ab initio şi din oficiu.

Astfel, invocarea, în expunerea de motive, chiar şi cu titlul de exemplu, a Legii nr.4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, este simptomatică pentru atitudinea legislatorului, care abordează problema generică a manifestărilor publice cu o clară prezumţie de vinovăţie a organizatorilor şi participanţilor la acestea.

Chiar dacă ar fi răspândit fenomenul violenţei asociate cu adunările publice (iar în România el este, evident, extrem de redus comparativ cu alte ţări europene), nu există nicio justificare raţională pentru a ridica această (eventuală) stare de facto la o presupoziţie de jure. Posibilele manifestări violente relaţionate, practic, cu o adunare publică sau alta trebuie gestionate cu forţă proporţionată atunci când, şi doar dacă ele se produc; iar reglementarea acţiunii forţelor de ordine pentru asemenea cazuri excepţionale nu poate şi nu trebuie să facă obiectul unei legi privitoare la adunările publice.

Cele mai grave prevederi ale proiectului de lege propus de Ministerul Administraţiei şi Internelor sunt:

• interdicţia de a organiza întruniri în apropierea obiectivelor cu pază militară: cum bine ştim, Preşedenţia, Guvernul cu fiecare minister în parte, Parlamentul sunt doar câteva dintre instituţiile care intră în pomenita categorie;

• interdicţia de a se organiza asemenea întruniri realizându-se înlocuirea ‚discretă’ a termenului declarare a adunărilor publice (care şi el a fost, aşa cum se precizează şi în expunerea de motive, contestat de societatea civilă) cu cel de aprobare (de către autorităţi) a acestora. Prin această aprobare se încalcă flagrant „libertatea cetăţenilor de a-şi exprima opiniile politice, sociale sau de altă natură, de a organiza mitinguri, demonstraţii, manifestaţii, procesiuni şi orice alte întruniri şi de a participa la acestea”, aprobarea fiind la discreţia administraţiei politice;

• stipularea obligaţiei organizatorilor de a înainta actele manifestaţiei cu 5 zile lucrătoare (în termeni calendaristici, cel puţin o săptămână) anterior desfăşurării acesteia;

• valoarea foarte ridicată a amenzilor/numărul mare de ore de prestat în serviciul comunităţii pentru ‚contravenţia’ de a organiza/a încerca să participi la o adunare neautorizată;

• deschiderea căii legale pentru calificarea refuzului de a părăsi, la cererea reprezentanţilor autorităţii, o adunare publică drept infracţiune, pedepsită cu închisoare (de la 3 luni la 2 ani). În conformitate cu legislaţia referitoare la Drepturile omului, orice acţiune de restabilire a ordinii trebuie realizată în mod gradual şi cu acordare a timpului necesar pentru punerea în aplicare a măsurilor graduale solicitate de forţele de ordine.

Prin aceste prevederi se încearcă încălcarea libertăţii cetăţenilor de a-şi exprima opiniile politice, sociale sau de altă natură, de a organiza mitinguri, demonstraţii, manifestaţii, procesiuni şi orice alte întruniri şi de a participa la acestea. Se deschide calea abuzivă de măsuri discreţionare pentru a se interzice (prin neaprobare) aceste libertăţi constituţionale, creând astfel premisele unui stat autoritar.

Este firesc, în condiţiile deja expuse, să ne îndoim că scopul real urmărit prin acest act normativ este protejarea cetăţenilor şi a drepturilor lor. Judecăm că, dimpotrivă, se doreşte zădărnicirea de facto a tentativei de a pune în act orice contestare publică şi colectivă, normală şi semnificativă, a statu-quo-ului girat de autorităţile publice sau instituţiile private ce controlează viaţa societăţii la diverse niveluri ale sale.

Considerăm că însăşi propunerea pentru dezbatere publică a unui asemenea proiect legislativ aberant reprezintă o sfidare la adresa valorilor democratice; solicităm, în consecinţă:

1. retragerea definitivă a proiectului de lege, renunţând la intenţia transmiterii acestuia către Parlamentul României

2. demisia de onoare a Ministrului Constantin Traian Igaş.

Proiectul de lege: http://www.mai.gov.ro/Documente/Transparenta%20decizionala/Lege%20adunari%20publice.pdf

Este vorba despre tine, despre noi toţi! Nu accepta restrângerea şi constrângerea libertăţilor tale de cetăţean al României!

Susţine-ne iniţiativa şi:

  • trimite declaraţia de protest pe adresa de e-mail a MAI la petitii@mai.gov.ro! In acest moment, este foarte important să reacţionăm, să ne exprimăm indignarea faţă de intenţiile ministerului de a ne îngrădi drepturi fundamentale. Chiar dacă nu eşti activist şi nici nu îţi doreşti să fii, susţine ONG-urile care şi-au asumat rolul de a lupta prin proteste, manifestaţii, marşuri aka adunări publice pentru respectarea drepturilor cetăţenilor acestei ţări.
  • informează şi încurajează alte persoane individuale, grupuri de iniţiativă, organizaţii neguvernamentale să facă acelaşi lucru. O reacţie comună şi susţinută de cât mai mulţi dintre noi are un răsunet mai mare şi este ca un bulgăre de zapadă!
  • ai contacte în presa locală, naţională sau chiar internaţională? Trimite-le această declaraţie. Presa poate deveni un aliat de nădejde,  monitorizând evoluţia situaţiei şi punând presiune pe decidenţi. Totodată, prin intermediul presei, mai multe persoane vor afla despre acest proiect de modificare a Legii adunărilor publice şi, implicit, pot acţiona.

Asociaţii semnatare ale declaratiei sunt:

Grupul pentru Acţiune Socială (GAS)

Asociaţia InfOMG – Centrul de Informare asupra Organismelor Modificate Genetic

Asociaţia pentru Mediu şi Turism Ulmul Ceraşului

Asociaţia Efectul Fluture

Asociaţia pentru Protejarea Animalelor – NUCA

Asociaţia Eco Ruralis

Asociaţia „Ecologie-Sport-Turism”

Asociaţia Ecologistă Floarea de Colţ

Asociaţia Ecologică Turismverde

Acţiunea Civică Directă

Asociaţia Transilvania Verde

Asociaţia Culturală Petőfi Sándor

Asociaţia ALMA-RO

Asociaţia Ţinutul Secuiesc Verde

CriticAtac

European Alternatives Cluj

Eco-Civica

Federaţia ONG-urilor Maghiare din Transilvania

Federaţia Organizaţiilor Familiare din Transilvania

Proiect Protokoll

Support for Youth Development

TERRA Mileniul III

Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis

Re.Generation

ViitorPlus – asociaţia pentru dezvoltare durabilă

Reclame

Acțiuni

informatie

4 responses

23 05 2013
Review on Romania – situatia dezastruoasa a României in prezent, anul 2013, probleme economie, ecologie, politica si societate (pol119) | CE-I CU NOI? – un blog educativ despre comportamentul uman

[…] dreptul democratic la adunare şi manifestare va fi eliminat. Detalii despre această modificare AICI. Nu ştiu în ce stadiu mai este acum proiectul de […]

2 06 2013
Situatia dezastruoasa a României in prezent, anul 2013 | SANTINELA ORTODOXA

[…] dreptul democratic la adunare şi manifestare va fi eliminat. Detalii despre această modificare AICI. Nu ştiu în ce stadiu mai este acum proiectul de […]

28 06 2014
Review on Romania – situatia dezastruoasa a României in prezent, anul 2013, probleme economie, ecologie, politica si societate | Lupul Dacic

[…] dreptul democratic la adunare şi manifestare va fi eliminat. Detalii despre această modificare AICI. Nu ştiu în ce stadiu mai este acum proiectul de […]

26 08 2015
CU CĂRȚILE PE FAȚĂ: ROMÂNIA REALĂ ESTE FALIMENTARĂ… | MIȘCAREA PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI – Radu Iacoboaie

[…] dreptul democratic la adunare şi manifestare va fi eliminat. Detalii despre această modificare AICI. Nu ştiu în ce stadiu mai este acum proiectul de […]
%d blogeri au apreciat asta: