Poziţia Campaniei Salvaţi Roşia Montană faţă de precizările din ”Viziunea USL privind mediul” în privinţa proiectului de exploatare a aurului la Roşia Montană

9 12 2011

Campania Salvaţi Roşia Montană exprimă următoarele precizări şi observaţii faţă de poziţia exprimată de USL:

A. Desecretizarea contractului RMGC cu statul român

Suntem de acord cu punctul 1 cu precizarea că este important ca împreună cu contractul să fie desecretizate toate ANEXELE.

B. Realizarea unei evaluări independente cu privire la beneficiile şi costurile implicate pentru statul român

Decizia politică privind proiectul de la Roşia Montană trebuie să fie bazată pe studii şi evaluări independente cu privire la impactul asupra mediului, peisajului natural şi cultural, dezvoltarea durabilă a zonei. Solicităm ca studiile independente realizate de Academia Română, ICOMOS, ASE Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai, Asociaţia ARA şi Asociaţia AdAstra să fie la baza oricăror  evaluări şi decizii. De asemenea, solicităm să se ţină cont de analiza expertă independentă a Raportului EIM realizată de Dr. John Akeroyd şi Dr. Andrew Jones[1] cât şi de analiza privind mineritul şi apele realizată de expertul internaţional Dr. Robert E. Moran[2].

Prin evaluare independentă înţelegem excluderea fondurilor de finanţare privată sau a specialiştilor aflaţi în conflict de interse. Pentru asigurarea unei maxime imparţialităţi şi a garantării respectării intereselor cetăţenilor europeni, în procesul de selectare a specialiştilor şi/sau instituţiilor abilitate să realizeze rapoarte ştiinţifice independente trebuie solicitată implicarea Parlamentului European şi a Comisiei Europene.

Considerăm că problema locurilor de muncă nu trebuie să fie o prioritate în viziunea de mediu a USL.

Recomandăm ca în spiritul dezvoltării durabile să fie încurajată economia locală cu activităţi ce nu afectează ireversibil mediul.

C. Considerarea în luarea deciziilor a rezoluţiei Parlamentului European cu privire la interzicerea exploatărilor cu cianuri pe teritoriul UE

Solicităm să se ţină cont de exemplele oferite de alte ţări europene şi nu numai în interzicerea cianurii: Germania, Turcia, Cehia, Grecia, Ungaria, Bulgaria, Costa Rica, Argentina, Filipine, Statele Unite – Montana şi Wisconsin, Ecuador, etc.

Cerem angajamentul ferm al USL de a susţine până la promulgare iniţiativa legislativă de interzicere a utilizării cianurii în minerit în România.

D. Respectarea dreptului de proprietate, prin susţinerea de către USL a amendamentelor la proiectul “legii minelor” în aşa fel încât acestea să nu se aplice în cazul exploatării de la Roşia Montană

Dreptul de proprietate este garantat prin constituţie, prin urmare solicităm USL să respingă prin vot în Camera deputaţilor iniţiativa legislativă de modificare a Legii minelor nr. 85/2003, Pl-x. 549/2009.

Atragem atenţia asupra faptului că un amendament adus propunerii legislative în sensul ca noua prevedere să nu se aplice cazului Roşia Montană prezintă în sine probleme de constituţionalitate. Legea se aplică uniform pe întreg teritoriului ţării, iar toţi cetăţenii sunt egali în faţa legii. De aceea solicităm USL să se opună propunerii legislative în sine şi per ansamblu, aşa cum a fost ea introdusă de către iniţiatori.

Solicităm includerea a două noi puncte, vizând următoarele aspecte:

7. USL să reunoască comunitatea locală ca parte a mediului natural al Roşiei Monane şi dreptul acesteia de a contribui la dezvoltarea durabilă a zonei.

8. USL să solicite respectarea şi punerea în aplicare a sentinţelor judecătoreşti care sancţionează ilegalităţile statului român în procesul de evaluare a impactului asupra mediului.

E. USL sprijină demersurile societăţii civile privind consultarea populaţiei asupra proiectului

E1. Experienţele legate de organizarea unor referendumuri pe probleme acute de mediu au dovedit că foarte puţini cetăţeni se prezintă la vot.

În data de 24 septembrie 2007 în localitatea Sebeş a avut loc un referendum local. Din cele 6.957 de persoane prezente la urne, 6.794 au votat “Nu” la întrebarea: “Sunteţi de acord cu producerea substanţelor chimice cancerigene pe raza municipiului Sebeş?”. 127 au votat “Da”. Refenedumul nu a putut fi însă validat datorită prezenţei scăzute la vot, dar care demonstrează o puternică opoziţie locală.

În 25 iulie 2010, cetăţenii oraşului Baia Mare au fost chemaţi la urne să se pronunţe asupra folosirii cianurilor pe raza Municipiului Baia Mare, referendum iniţiat de PNL şi UDMR cu scopul de a implementa rezoluţia Parlamentului European. Mai mult de 95% dintre votanţi s-au pronunţat împotriva tehnologiilor pe bază de cianuri, prezenţa slabă invalidând însă rezultatul.

Chiar la referendumul pentru integrarea Romaniei în UE, promovat excesiv şi organizat pe o perioada de 2 zile, nu s-au prezentat 50% dintre votanţi.

Concluzia: un referendum pe tema Roşiei Montane riscă să nu adune la urne 50% dintre votanţi, caz în care va fi un eşec. Va exista riscul major ca, indiferent de ce vor vota cei care se prezintă la urne, interpretarea dată de companie şi susţinătorii proiectului minier să fie:

–          că cei care nu s-au prezentat la urne sunt de acord cu proiectul;

–          chiar mai rău decât atât, dezinteresul general să fie folosit în scopul aprobării proiectului.

E2. Realizarea proiectului nu comportă o singură decizie, ci o miriadă de decizii, administrative în natura lor şi care trebuie fundamentate legal şi ştiinţific, cu asigurarea tuturor obligaţilor statului derivând din Constituţie, dreptul intern şi comunitar. Astfel, deciziile care ţin de evaluarea impactului asupra mediului, de aprobarea planurilor de urbanism, de descărcarea de sarcină arheologică a zonei, dar şi deciziile ce ţin de respectarea dreptului la proprietate individuală a locuitorilor direct afectaţi şi care nu doresc să-şi înstrăineze proprietăţile sunt toate chestiuni ce trebuie analizate pur obiectiv şi în spiritul şi litera legii de către autorităţile competente şi de către instanţele de judecată, nefiind chestiuni de opinie majoritară sau de vot democratic.

O parte a acestor proceduri au deja prevăzute de către legislaţia specifică etape şi regulamente de informare şi consultare a cetăţenilor, suficiente pentru a decela care este acceptabilitatea proiectului minier în rândul populaţiei direct afectate şi interesate, dar în acelaşi timp şi corect informate despre chestiunea supusă dezbaterii – documentaţia specifică procedurilor respective este publicată o anumită perioadă de timp, publicul este informat asupra deciziei specifice şi punctuale pe care este chemat să-şi exprime opinia, există o procedură de evaluare a calităţii poziţiilor exprimate, o obligaţie a titularului de proiect şi a autorităţilor de a oferi un răspuns acestora, dar şi de a ţine cont de ele în decizia finală. În plus, ele permit şi participarea publicului din statele vecine potenţial afectate de un proiect cu impact transfrontalier, cum este cel de la Roşia Montană.

Numai în cursul consultărilor cu publicul care au avut loc în vara anului 2006 pe tema studiului de impact asupra mediului depus de RMGC, 22.000 de cetăţeni din România şi din străinătate au trimis Ministerului Mediului comentarii foarte detaliate şi bine fundamentate legal şi tehnic.

Un referendum la care publicul ar raspunde la întrebarea politico-filozofico-etică dacă este sau nu de acord cu proiectul minier, sau cu exploatarea resurselor de aur ale ţării, etc, ar putea ştirbi importanţa şi eficienţa procedurilor mai sus amintite, ar descuraja informarea şi participarea publicului pe chestiuni concrete, ştiintifice şi legale şi ar exclude din start participarea publicului din statele vecine potenţial afectate.

Pe tema Roşia Montană discuţia nu este una de oportunitate politică, ci de legalitate din punctul de vedere al legislaţiei de protecţie a mediului natural şi patrimoniului cultural, dar şi de constituţionalitate a apărarii de către stat a dreptului individual la proprietate. Aceste chestiuni prin natura lor nu pot fi supuse unui plebiscit general şi nici opiniilor politice.

E3. La momentul de faţă există toate premisele ca opinia electoratului să fie una profund viciată prin aceea că s-a început deja cumpărarea proprietăţilor din zonă, angajarea sau promisiunea de angajare a unor persoane, şi mai ales se desfăşoară o campanie agresivă de propagandă în favoarea proiectului, în care s-au cheltuit zeci de milioane de dolari.

Pentru aceste considerente nu numai că nu sprijinim un referendum naţional pe tema Roşia Montană, dar ne vom opune activ acestei iniţiative, constestând chiar, în eventualitatea aprobării organizării unui asemenea referendum, legalitatea şi constituţionalitatea sa.

Concluzii:

Programul actual al USL este conceput astfel încât rămân deschise opţiunile pentru negocieri ulterioare cu RMGC. Astfel CSRM nu salută viziunea USL asupra proiectului de la Roşia Montană în forma actuală şi cere o poziţie fermă şi un angajament concret pentru respectarea legilor şi dreptului cetăţenilor la un mediu curat.

Extras din „Viziunea USL privind mediul”:

În privinţa Proiectului de exploatare a aurului şi argintului de la Roşia Montană, USL consideră că mai înainte de orice discuţie cu privire la începerea exploatării este obligatorie clarificarea, atât de către autorităţile statului român căt şi de către compania care a propus acest proiect, a următoarelor aspecte:

1. Desecretizarea contractului RMGC cu statul român. În afară de situaţia cetăţenilor români din zonă sunt implicate resurse importante ale statului – mediu, patrimoniu istoric şi cultural, zăcăminte minerale, şi toate acestea sunt relevante pentru dezbaterea subiectului.

2. Realizarea unei evaluări independente cu privire la beneficiile şi costurile implicate pentru statul român, în ce priveşte crearea locurilor de munca, rolul şi poziţia părţii române, precum şi beneficiile financiare reale. Reindustrializarea şi crearea de locuri de muncă reprezintă o prioritate pentru USL dar cu o analiză corectă şi transparentă a costurilor şi beneficiilor pe termen mediu şi lung.

3. Realizarea unei analize independente cu privire la interesele reale ale persoanelor şi companiilor care vor să investească la Roşia Montană. Trebuie clarificat acţionariatul şi conducerea executivă a acestor companii, destinaţia fondurilor de promovare ale acestui proiect, atât în zona societăţii civile cât şi in zona politică. Această analiză trebuie să cuprindă şi o evaluare a modului în care s-au tranzacţionat acţiunile privind acest proiect la bursele externe şi în ce măsură persoane care au influenţat deciziile oficiale au luat parte şi la speculaţiile bursiere.

4. Considerarea în luarea deciziilor a rezoluţiei Parlamentului European cu privire la interzicerea exploatărilor cu cianuri pe teritoriul UE.

5. Considerarea în luarea a lecţiilor grave ale trecutului recent precum catastrofa ecologică generată de exploatarea similară de la Baia Mare, din anul 2000. Astfel de cazuri nu este permis a se mai repeta.

6. Respectarea dreptului de proprietate, prin susţinerea de către USL a amendamentelor la proiectul “legii minelor” în aşa fel încât acestea să nu se aplice în cazul exploatării de la Roşia Montană.

USL nu susţine demararea exploatării aurului la Roşia Montană fără îndeplinirea acestor condiţii şi răspunsul la întrebările ridicate.

USL consideră obligatorie o dezbatere serioasă asupra proiectului în Parlamentul României.

USL sprijină demersurile societăţii civile privind consultarea populaţiei asupra proiectului, în ansamblu sau prin referendum conform articolului74 din Constituţie.

Doar prin transparenţă deplină, dialog deschis şi democratic şi respectarea legilor interne şi internaţionale putem oferi românilor, inclusiv celor din zona Roşia Montană, o soluţie corectă, durabilă şi favorabilă interesului naţional.


[2]    http://www.rosiamontana.ro/img_upload/c77c3453789af5de5049783baaa35f31/2.raport_Moran_final.pdf

––––––––––––––––––-

ENGLISH version

Save Rosia Montana Campaign position regarding the proposed gold mining project articles included in the “Social Liberal Union environmental vision”


Save Rosia Montana Campaign expresses the following points and observations towards Social Liberal Union position:

A. To declassify the contract between Rosia Montana Gold Corporation and the Romanian state  

We agree with the first article and we suggest that is very important for the contract to be declassified together with its Annexes.

B. To realize an independent evaluation regarding the implied advantages and costs for the Romanian state

The political decision concerning the Rosia Montana project must have as grounds independent studies and evaluations on the environmental, cultural and natural impact, also taking into consideration the sustainable development criteria. We ask that any evaluations and decisions to be grounded on the independent studies realized by the Romanian Academy, ICOMOS, the Economical Sciences Academy from Bucharest, Babes-Bolyai University, „Architecture. Restoration. Archaeology” Association (A.R.A) and AdAstra Association. We also ask to be taken into consideration the independent expertise of the EIA Report made by Dr. John Akeroyd and Dr. Andrew Jones[1] and the analysis upon mining and waters realized by the international expert Dr. Robert E. Moran[2].

By “independent evaluation” we mean all evaluations that exclude private funding and any experts that find themselves subject to conflict of interest. In order to provide maximum equity and guarantee the observance of European citizens’ interests, the European Parliament and European Commission’s involvement must be solicited during the selection process of the qualified specialists and/or institutions to realize independent scientific reports.

We consider that the problem regarding the working places doesn’t have to be a priority within USL’s environmental vision. We recommend that local economy to be encouraged in the spirit of sustainable development, consisting in activities that don’t irremediably affect the environment.

C. To take into consideration the European Parliament’s resolution on a general ban on the use of cyanide mining technologies in the European Union when making decisions

We ask to take into consideration the examples on the ban on the use of cyanide from other European countries and not only: Germany, Turkey, Greece, Hungary, Bulgaria, Costa Rica, Argentina, Philippine, United States – Montana and Wisconsin, Ecuador etc.

We claim for USL’s strong commitment to support the legislative initiative on the ban to use  cyanide in mining activities in Romania, until voted and issued.

D. To respect the right to property and USL to endorse the amendments on the Mining Law in order not to be applied in Rosia Montana case

The right to property is guaranteed by the Romanian Constitution, therefore we ask USL to reject – through voting in the Chamber of Deputies – the legislative proposal Pl-x. 549/2009 to modify the Mining Law no 85/2003.

We draw attention on the fact that an amendment to the legislative proposal referring the new law is  not to be applied in Rosia Montana case presents constitutionality problems. The law is applied eqully in the entire country, and all citizens are equal in front of the law. In this spirit, we ask USL to oppose the legislative proposal itself as it was introduced by the initiators.

We claim to include two new articles:

7. USL to recognize the local community as part of Rosia Montana’s natural environment and its right to contribute to the sustainable development of the area. 

8. USL to ask for respecting and applying the court decisions that sanction Romanian state’s illegalities made during the evaluation process of the environmental impact assessment.

E. To support the civil society undertakings regarding consultation with the Romanian population on the project

E1. Previous experiences on organizing environmental issued referendums showed that few citizens attend the voting
In 2007, September 24, a local referendum took place in Sebes. From 6.957 citizens attenting the referendum, 6.794 persons voted “No” when questioned: “Do you agree with producing chemical substances causing cancer within Sebes area?”. 127 citizens voted “Da”. The referendum could not be validated because of the low presence at voting, but it shows a strong local opposition.

In 2010, July 25, the citizens of Baia Mare were called to pronounce on the use of cyanide in Baia Mare area. The referendum was initiated by the National Liberal Party and the Magyar Democrat Union from Romania in order to implement the European Parliament’s resolution. More than 95% of the voters pronounced against cyanide technologies, but the low level of attendance invalidated the results.

Even at the referendum concerning Romania’s integration in the European Union that was highly promoted and organized for a 2 days’ time, not even 50% of the voters were present.

Conclusion: a referendum concerning Rosia Montana is likely not to gather 50% of the voters and it will result in a failure. No matter what the citizens will vote, the risks are that the company and the supporters of the project to give a personal interpretation of the results: the ones that were not present at the referendum agree with the project, or even more than that, the general disinterest to be used as a contribution to the approval of the project.

E2. The project to be realized means more than one decision; administrative decisions that has to be legal and scientific grounded, and ensuring the state’s responsibilities as written in Constitution and the European and national Law. Therefore, the decisions concerning the evaluation of the environmental impact assessment, the approval of the urbanity plans and the archeological discharge of the area and the decisions concerning the observance of the direct affected locals’ right to individual property (who don’t want to alienate their properties) must be analyzed by the competent authorities and judicial organisms in an objective manner and respecting the law. These are not issues for majority opinion or for democratic vote.

Supplementary, they allow the participation of the public from the neighboring countries that could be affected by a project with a cross-border impact, as it is the one proposed at Rosia Montana.

During the public consultations that took place in 2006, 22 000 citizens from Romania and abroad addressed very detailed and legal and technical based comments to the Ministry of Environment.

A referendum where the public should respond to the political-philosophical-ethical question if one agrees or not with the mining project or with exploiting the gold resources of the state could indent the importance and efficiency of the mentioned procedures, would discourage the public’s debate and participation in specific issues such as scientific and legal ones and would exclude from the beginning the participation of the public from potential affected neighboring countries.

The discussion about Rosia Montana is not a one of political convenience, but a discussion of legal aspects from the specific legislation’s perspective (cultural patrimony and natural landscape protection legislation) and of defending the constitutional right to individual property by the state. These issues cannot be referred either to a general plebiscite, or to political opinions.

E3. At the present time, all the premises for the voters’ opinion to be profound corrupted are carried out, as the purchase of the properties in the area and the employment promises already started, and an aggressive propaganda campaign in favor of the project is going on. This campaign cost tens of millions of dollars.

Taking into consideration all these aspects, not only that we don’t support a national referendum regarding Rosia Montana, but we will actively oppose this initiative and we will contest its legality and constitutionality in case of organizing the referendum.

General Conclusions

The present USL environmental vision is designed so that future options to renegociate with  Rosia Montana Gold Coropration remain opened. Therefore the Save Rosia Montana campaign doesn’t support the present USL vision on Rosia Montana and asks for a solid commitement so that the laws will be respected and the citizens’ rights to a clean environment shall be defended. 

For additional information:
Eugen David, President of Alburnus Maior Association , tel. 0040 0740 280309, e-mail: alburnusmaior atngo.ro
Ştefania Simion, Legal Council of Alburnus Maior Association, tel. 0040 0741 137266, e-mail: stefania at ngo.ro

Extracts from the “USL Environmental Vision”:

Regarding the gold and silver mining project from Roşia Montană , USL considers that before any debate regarding the start of the mining exploitation, it is mandatory to clarify, both by the Romanian State but also by the company which proposed this project, the following aspects:

1. Making public the confidential contract between RMGC and the Romanian State. Besides the situation of the Romanian citizens living in the area of interest are also other relevant resources of the state – the environment, historical and cultural heritage, mineral resources, and all these are important for debating this subject.

2. Commissioning an independent evaluation regarding the costs and benefits of the Romanian state is important, regarding job creation, role and involvement of the Romanian state, and also the real financial benefits. Reindustrializing and job creation are the priorities of USL but this has to be done with a transparent and correct analysis of costs and benefits of the project in the long term.   

3. Making an independent analysis regarding the real interests of people and companies that want to invest in Roşia Montană . It is important to find out the shareholders and the executive board of these companies, how the advertising and lobbying funds of the project are used, both in the civil society sector but also the political one. This analysis has to contain an evaluation of how the shares of the company developing the project were traded on the global stock markets and if the individuals involved in the official decision making were involved in insider trading of the stocks.

4. Taking into account the European Parliament Resolution regarding banning cyanide exploitations on the EU territory.

5. Considering the lessons from the recent past such as the ecological disaster produced in Baia Mare in 2000 by a similar exploitation. These disasters are not allowed to repeat.

6. Respecting the private property right, by USL support of amendments to the “mine law” legislative proposal in order that this law will not apply to the mining project from Roşia Montană .

USL does not support the start of the gold mining project at Roşia Montană without taking into account these requests and answering the questions raised.

USL considers mandatory a serious debate regarding this mining project in the Romanian Parliament.

USL supports the civil society demands regarding the right of the population to be consulted regarding the project, general or through national referendum according to article 74 from the Romanian Constitution.

Only through full transparency, open and democratic dialogue and respect of the national and international laws we can offer Romanians, also the ones from the Roşia Montană, a correct, sustainable solution that is in our national best interest.

Anunțuri

Acțiuni

informatie

4 responses

4 09 2013
Ministerul Justiţiei le dă dreptate protestatarilor: Legea Distrugerii Roşia Montana este neconstituţională! (vezi DOCUMENTUL OFICICIAL) / Vocea străzii mai tare decât vocea lui Ponta: Gabriel s-a prăbuşit la Bursă « voxpublica | Platforma de c

[…] asupra discursului duplicitar al liderilor USL în privinţa Afacerii Roşia Montană (a se vedea comunicatele de presă ale Asociaţiei Alburnus Maior, campaniile de afişe MindBomb „Jos Masca!” şi „Vrem un vot fără cianură”, sau textele […]

4 09 2013
ŞTIRI – Ministerul Justiţiei le dă dreptate protestatarilor: Legea Distrugerii Roşia Montana este neconstituţională! (vezi DOCUMENTUL OFICIAL) / Vocea străzii mai tare decât vocea lui Ponta: Gabriel s-a prăbuşit la Bursă

[…] asupra discursului duplicitar al liderilor USL în privinţa Afacerii Roşia Montană (a se vedea comunicatele de presă ale Asociaţiei Alburnus Maior, campaniile de afişe MindBomb „Jos Masca!” şi „Vrem un vot fără cianură”, sau textele […]

4 09 2013
ŞTIRI – Ministerul Justiţiei le dă dreptate protestatarilor: Legea Distrugerii Roşia Montana este neconstituţională. RAPORTUL OFICIAL e ignorat de Guvern! / Vocea străzii mai tare decât vocea lui Ponta: Gabriel s-a prăbuşit la Bursă

[…] asupra discursului duplicitar al liderilor USL în privinţa Afacerii Roşia Montană (a se vedea comunicatele de presă ale Asociaţiei Alburnus Maior, campaniile de afişe MindBomb „Jos Masca!” şi „Vrem un vot fără cianură”, sau textele […]

4 09 2013
Nasul TV » Ministerul Justiţiei le dă dreptate protestatarilor: Legea Distrugerii Roşia Montana este neconstituţională. RAPORTUL OFICIAL e ignorat de Guvern!

[…] asupra discursului duplicitar al liderilor USL în privinţa Afacerii Roşia Montană (a se vedea comunicatele de presă ale Asociaţiei Alburnus Maior, campaniile de afişe MindBomb „Jos Masca!” şi „Vrem un vot fără cianură”, sau textele […]
%d blogeri au apreciat asta: