Cerem demiterea lui Marin Anton – Ministerul Mediului!

28 02 2012

Domnului Prim-ministru Mihai Răzvan Ungureanu

28 februarie 2012

Stimate Domnule Prim-ministru,

Semnatarii prezentei scrisori solicităm demiterea lui Marin Anton, secretar de stat la Ministerul Mediului şi Pădurilor, ca urmare a afirmaţiilor scandaloase şi a poziţiei exprimate în calitatea sa oficială în cadrul emisiunii „Judecă tu!” din data de 23 februarie 2012, difuzată de TVR1.

Domnul Anton a fost invitat în emisiune în calitate de reprezentant al Ministerului Mediului şi Pădurilor şi de preşedinte al Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) a proiectului Roşia Montană, organism interministerial care, conform H.G. 445/ 2009, art.7, are rolul esenţial în procedura de evaluare a impactului asupra mediului pe care îl va avea acest extrem de controversat proiect minier. Aşa cum stipulează alineatul 3 al articolului de lege citat, comisia are misiunea de a evalua sine ira et studio soluţiile tehnice propuse de titular şi să judece răspunsurile oferite de acesta atunci când i se solicită precizări. Prin aceasta, comisia reprezintă garanţia oferită cetăţenilor că proiectul a fost corect evaluat de către autorităţi.     

Cu toate acestea, deşi comisia nu şi-a finalizat încă dezbaterile, dl Anton, în calitatea sa de preşedinte al CAT, a afirmat în cadrul emisiunii sus-menţionate că cianurile nu reprezintă niciun pericol şi, în consecinţă, proiectul propus de RMGC este un „proiect de aur curat pentru România” care nu pune, per ansamblu, niciun fel de probleme pentru mediu sau pentru sănătatea oamenilor. Confruntat cu cifre concrete (citate de Ştefania Simion, consilierul juridic al Asociaţiei Alburnus Maior), referitoare la cantitatea enormă de acid cianhidric emis în aer, cifre oferite chiar de către Roşia Montană Gold Corporation în Raportul la Studiul de impact asupra mediului, dl Anton şi-a dovedit incompetenţa atât prin aiuritoarea afirmaţie că emisiile de acid cianhidric1 nu reprezintă o problemă de mediu cât şi prin necunoaşterea conţinutului documentului menţionat pe care ar fi trebuit sa-l evalueze („de unde a scos dna Simion acele cifre?”). Aşadar, dl Anton nu ştie că emisiile de acid cianhidric  în atmosferă reprezintă o problemă gravă de mediu, aşa cum a statuat şi CEDO (în cauza 6702/01 Tătar şi Tătar contra României2) Prin urmare, dl Anton, ca reprezentant al autorităţilor, nu ia în seamă cifrele relevante şi îngrijorătoare pe care chiar compania RMGC le pune la dispoziţie, considerând proiectul mai puţin problematic decât afirmă titularul însuşi!

Un argument în plus pentru a pune la îndoială rezultatul evaluării făcute de  Comisia de Analiză Tehnică prezidată de dl Anton este procesul-verbal de verificare a amplasamentului, redactat de CAT în data de 23.10.2011 şi care poate fi accesat pe site-ul Ministerului Mediului. În acest proces-verbal regăsim o descriere halucinantă a realităţii din teren. Menţionăm doar câteva aspecte: conform CAT, bisericile istorice şi casele locuite de pe Valea Cornei nu sunt altceva decât „construcţii izolate”, fauna este practic inexistentă deoarece „în timpul vizitei nu au fost observate exemplare sălbatice de animale (probabil şi din cauza transportului cu autovehicule de teren)” (sic!), locuinţele şi clădirile istorice din zonă (existente in situ!) sunt cele care „se suprapun” peste amprenta iazului de decantare (care se află încă în stare de proiect!) şi nu invers. Insinuând asupra unor metode de persuasiune pe care preferăm să nu le amintim aici, în procesul verbal se afirmă că unii dintre locuitorii din aria de exploatare „nu au optat ÎNCĂ” [s.n.] pentru niciuna dintre soluţiile oferite de companie, respectiv relocarea sau despăgubirea în bani. Lecturarea acestui document lasă impresia că este redactat de compania RMGC nicidecum de un organism al Statului interesat într-o evaluare obiectivă. Documentul redactat de CAT pleacă de la premisa că proiectul este benefic şi, în orice caz, aplicarea lui este considerată ca prioritară faţă de orice alt considerent. Membri CAT şi dl Marin Anton, în calitate de preşedinte şi semnatar al procesului verbal menţionat, nu par să fi auzit de dreptul constituţional la respectarea proprietăţii, de legea monumentelor istorice sau chiar de legea minelor, care interzice exploatarea în zone locuite şi ocupate de monumente istorice.

Acest tip de atitudine, refractară la argumente şi sfidătoare faţă de situaţii şi fapte verificabile, manifestată în repetate rânduri de autorităţile statului în raport cu proiectul minier de la Roşia Montană, au obligat societatea civilă să apeleze la instanţele de judecată. Numeroasele acţiuni câştigate sunt motive de bucurie pentru triumful justiţiei, dar sunt mai ales un motiv de îngrijorare pentru cauzele care le-au generat.

În mai multe rânduri în cursul emisiunii, dl Anton a amintit principiul conform căruia „poluatorul plăteşte”, dar fiind întrebat cine a plătit pentru accidentul cu cianuri de la Baia Mare din anul 20003, a afirmat iniţial – în mod fals – că poluatorul este cel care a plătit, pentru a recunoaşte ulterior că nu ştie nimic despre acest important subiect. Prin urmare, informaţii care privesc deversările cu cianură, responsabilitatea asumării costului de refacere a mediului (100 milioane de euro datorate Ungariei) şi rolul statului român de a trage la răspundere poluatorul sunt necunoscute dlui Marin Anton.

Superficialitatea cu care autorităţile de mediu tratează cel mai grav accident de deversare de cianuri din Europa pune sub semnul întrebării întreg procesul de evaluare a riscului de mediu în cazul proiectului minier propus la Roşia Montană şi conduce la concluzia că nu se doreşte a se învăţa nimic din greşelile trecutului.

În concluzie, ne permitem, domnule prim-ministru, să vă aducem la cunoştinţă că prestaţia dlui secretar de stat Marin Anton la emisiunea menţionată a adus prejudicii statului român, deoarece a exprimat cu insistenţă admiraţia şi susţinerea faţă de proiectul pe care ar trebui să-l evalueze de pe o poziţie imparţială. Această atitudine a amplificat efectul negativ pe care l-a avut intervenţia reprezentantului Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, dl Vasile Timis, care a afirmat că decizia de a da sau de a nu da undă verde hotărârii de guvern privind acordul de mediu este exclusiv o „decizie politică”. Prin aceasta s-a recunoscut public de către demnitari ai statului că politizarea administraţiei publice româneşti a atins o cotă periculoasă, opinia publică fiind îndreptăţită să creadă că oportunismul politicianist poate înlocui o analiză de specialitate într-un proiect cu un grad de periculozitate extrem de ridicat.

În consecinţă, considerăm că procedura de evaluare a impactului asupra mediului al proiectului minier Roşia Montană este în realitate un simulacru birocratic.

Stimate domnule Prim-ministru,
Vă rugăm să luaţi în considerare că exemple asemenea celor de mai sus alimentează suspiciunea societăţii civile cu privire la poziţia adoptată de guvernul României faţă de proiectul propus de RMGC. Aceste exemple au capacitatea de a reflecta practici nedemocratice şi sfidătoare la adresa bunului-simţ.
Demiterea secretarului de stat Marin Anton ar fi un semnal adresat societăţii civile, o speranţă că acum, în ultimul ceas pentru viitorul Roşiei Montane, Comisia de Analiză Tehnică a Ministerului Mediului îşi va îndeplini corect misiunea.

Solicită și TU demiterea d-lui Marin Anton, secretar de stat în ministerul Mediului și Pădurilor!
Aici găsiți scrisoarea deschisă adresată primului ministru Mihai Răzvan Ungureanu împreună cu formularul de trimitere on-line.

Semnatari

1. Eugen David
Presedinte
Asociaţia „Alburnus Maior” Rosia Montana
alburnusmaior@ngo.ro
tel. 0740-280309

2. Coalitia pentru Mediu din Romania
E-mail: secretariat_coalitie@ecopolis.org.ro
Tel./Fax: 021- 230 03 53

Asociatiile membre ale  Coalitiei sunt:

Actiunea Civică Directă
Acţiunea Ecologică Română
Amoeba Eco Center
Asociaţia 22 Decembrie 1989
Asociaţia Agent Green
Asociaţia AGORA – Grup de Lucru pentru Dezvoltare Durabilă
Asociaţia ALMA-RO
Asociaţia ARIN
Asociaţia Biosilva
Asociaţia Braşovul Verde
Asociaţia Centrul pentru Strategia de Dezvoltare Durabilă
Asociaţia de Ecoturism din România
Asociaţia de Hidroecologie şi Bioclimatologie
Asociaţia de Turism şi Ecologie Caltun – Club UNESCO
Asociaţia EcoAssist
Asociaţia Ecologică Turismverde
Asociaţia Ecologie-Sport-Turism
Asociaţia Ecologistă „Floare de Colţ”
Asociaţia EcoPrut
Asociaţia Ecouri Verzi
Asociaţia Greeninitiative
Asociaţia Grupul Milvus
Asociaţia Heidenroslein
Asociaţia Iubim Natura
Asociaţia Mai Bine
Asociaţia MaiMultVerde
Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă Dunărea de Jos
Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă Timiş
Asociaţia pentru Mediu şi Turism Ulmul Cerasului
Asociaţia pentru Protecţia Liliecilor din România
Asociaţia pentru Protecţia Mediului Green Cross Şimleul Silvaniei
Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta
Asociaţia Sighişoara Durabilă
Asociaţia Tinerilor pentru Excelenţă
Asociaţia Ţinutul Secuiesc Verde
Asociaţia Transilvania Verde
Asociaţia Turistica Sportivă Civică şi Ecologistă Clubul de Cicloturism „Napoca”
Asociaţia WWF Programul Dunăre-Carpaţi România
Centrul de Consultanţă Ecologică Galaţi
Centrul de Resurse Ecopolis
Centrul Regional de Supraveghere Ecologică „Munţii Apuseni”
Clubul de Ecologie şi Turism „Floarea Reginei”
Clubul de Ecologie si Turism Montan Albamont
Clubul de Turism şi Ecologie Transmont Făgăraş
Clubul Eco Montan „Origini Verzi”
Clubul Ecologic Transilvania
Clubul Sporturilor Montane Hunedoara
Eco-Civica
Ecotop Oradea
Federaţia Reţeaua de Acţiune pentru Climă
Focus Eco Center
Fundaţia ACTIVITY pentru Resurse Umane şi Dezvoltare Durabilă
Fundaţia pentru Parteneriat
Fundaţia TERRA Mileniul III
Geo Natura
Mare Nostrum
Organizaţia GeoEcologică ACCENT
ProPark Fundaţia pentru Arii Protejate
Re.Generation
Societatea Carpatină Ardeleană
Societatea Ornitologică Română
Tinerii Ecologi Români din Iaşi
UJPI Dolj
Viitor Plus – Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă
Fundatia de Ecologie si Turism POTAISSA
Asociatia ECO Sud-Vest Romania
Fundatia Strawberrynet
Asociatia 34Life
Centrul de Informare asupra Organismelor Modificate Genetic – InfOMG

3. Luminița Dejeu
Președinte
Fundația culturală ExtrAArt Cluj
contact@extraart.ro
tel. 0740-214888

4. Dan Mercea
Presedinte
Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu Cluj
office@centruldemediu.ro
tel. 0264-599204

5. Alexandru Binescu
Asociatia Bucuresti
comunicare@asociatiabucuresti.ro
tel. 0722-190806

6. Voicu Radescu
Green Hours
office@greenhours.ro
tel. 0788- 452 485

7. Ecaterina Evanghelescu
Alliance Belgo-Roumaine a.s.b.l.
ee@abero.org
Tel: +32 2 347 36 87

8. Roxana Wring
Presedinte
Asociatia pentru protectia si documentarea monumentelor si patrimoniului din Romania (ProDoMo)
roxana.wring@btinternet.com

9. Luiza Boldizsar
Presedinte
Asociatia Eco Ruralis – In sprijinul taranilor ecologici si traditionali
ecoruralis@gmail.com
tel. 0264-599 204

10. Mihail Bumbes
Presedinte
Asociatia Miscarea Civica Militia Spirituala
militiaspirituala@gmail.com

11. Stefana Bianu
Presedinte RPER-Fr „Rencontres du Patrimoine Europe-Roumanie”
stefanabianu2002@yahoo.com
tel (0033) 06 07 49 14 42

12. Mircea Gheorghiu
Presedinte
Asociatia Frontul Negustoresc Obor
mirceacristiangheorghiu@gmail.com

13. Camelia Lucia Alexandru
Presedinte
Asociatia Bio Eco Genuri Baita
alexandru_crnl@yahoo.com
tel. 0721-643165

14. Cornel Alexandru
Presedinte
Clubul Alpin Roman – sectia Deva
Tel. 0722790290

15. Nicusor Dan
Presedinte
Asociatia Salvati Bucurestiul
Tel. 0767-576794
contact@salvatibucurestiul.ro

16. Dan Patzelt
Asociatia pentru Dezvoltare Urbana
dan.patzelt@procivic.ro
tel. 0722-594485

17. Alexandru Nagy Vizitiu
Asociatia “Pro Urbe” Arad
arad@prourbe.ro
tel. 0257-253610

18. Ioana Bogdan Cataniciu
Presedinte
Asociatia RPER – Rencontres du Patrimoine Europe – Roumanie
ioana.bogdancataniciu@gmail.com

19. Alina Mungiu Pippidi
Presedinte
Societatea Academica din Romania
tel. 021-2111477
office@sar.org.ro

20. Mircea Matei
Presedinte
Centrul Independent pentru Protectia Mediului Sebes
office@sebesfarapoluare.ro
tel. 0720.533018

21. Alina Banu
Membru Fondator
Asociatia NUCA – Animal Welfare
asociatia_nuca@yahoo.com
tel. 0752- 407 521

22. Mircea Toma
Presedinte
ActiveWatch – Agentia de Monitorizare a Presei
office@activewatch.ro
tel. 021-3134047

23. Roxana Pencea
Presedinte
Asociatia Efectul Fluture
roxana_pencea@yahoo.com
tel. 0723-024300

24. Arh. Silvia Oostveen
Vicepresedinte
Asociatia HERITAGE – Partener UNESCO
asociatia.heritage@gmail.com
tel. 021-2532465

25. Maria Berza
Expert în politici culturale
Fost secretar de stat în Ministerul Culturii 1997-2000
maria_berza@yahoo.com

25. Ioan Piso
Presedinte
Fundatia Culturala Rosia Montana
piso_ioan@yahoo.com

26. Monica Mărgineanu Cârstoiu
Presedinte
Asociaţia „Arhitectură. Restaurare. Arheologie”
tel. 021-2128870
asociatie@simpara.ro

27. Mirabela Gradinaru
Presedinte
Asociatia SOS Orasul
mirabela.gradinaru@yahoo.fr

28. Daniel Velicu
Membru Fondator
Asociatia Orasul Verde
danyel_velycu@yahoo.com

29. Aline Lykiardopol Popovici
Membru Fondator
Asociatia pentru Conservarea Integrata a Patrimoniului Natural si Cultural
alykiardopol@yahoo.fr

30. Dr. Raul C. Muresan
Institutul Roman de Stiinta si Tehnologie
tel. 0745038694
muresan@coneural.org

31. Dr.Liviu-Marius Harosa
Lect.universitar, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai
Avocat
Tel.0744599762
mharosa@law.ubbcluj.ro

________________________________________________________________________________
1
Cunoscut în Al Doilea Război Mondial sub denumirea comercială de Zyklon B, acidul cianhidric este interzis prin „Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice si distrugerea acestora”, deschisă spre semnare la Paris în 1993.
2A se vedea comentariul hotărârii CEDO din 27 ianuarie 2009: Hotararea Tatar impotriva Romaniei. Dreptul la un mediu sanatos
3Despre consecinţele accidentului, după 10 ani, aici: Iadul de la Bozânta

Reclame

Acțiuni

informatie
%d blogeri au apreciat asta: