Food Fight Club – acţiune de stradă

12 10 2012

ENG version below

Meciul de box “Food Fight Club”

Porumbul modificat genetic Monsanto zis “Tumoarea de pe Mississippi”

VS.

Porumbul tradiţional românesc “Mămăliga din Carpaţi”

 

Arbitru: Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Antrenori: compania Monsanto pentru porumbul modificat genetic // Tăranul român pentru porumbul tradiţional românesc

Lupta secolului pentru agricultură şi industrie alimentară se dă între organismele modificate genetic promovate de companiile agro-chimice şi porumbul tradiţional.

Ingineria genetică este o nouă tehnologie, radicală şi violentă, care implică manipularea genelor de la o specie la alta fără ca acestea să fie înrudite. Un organism modificat genetic este o plantă de cultură sau un animal aparent normale, căruia i-au fost transferate gene de la o altă specie: plantă, animal, bacteria, virusuri şi chiar gene umane.

91% din seminţele modificate genetic din lume sunt create şi deţinute de compania americană Monsanto. Scopul acestei corporaţii este de a conduce un experiment gigantic cu agricultura şi industria alimentară mondială.

Pentru acestea, Monsanto promovează agresiv organismele modificate genetic: influenţează guverne, miniştri, comisii de siguranţă alimentară, finanţează programe de cercetare şi conduce campanii de publicitate.  In România, 2 foşti angajaţi ai Monsanto, Valeriu Tabără şi Stelian Fuia, au devenit miniştri ai Agriculturii şi au promovat organismele modificate genetic, în favoarea corporaţiilor.

Deşi legislaţia naţională şi directivele europene obligă la etichetarea produselor modificate genetic sau care conţin OMG-uri, acest lucru nu se întâmplă. In acest moment, în România nu poţi face diferenţa între un produs convenţional şi un produs care conţine organisme modificate genetic. Autorităţile nu fac controale şi nu realizează teste. Cu toate acestea, peste 70% dintre români nu doresc să consume produse modificate genetic şi consideră că autorităţile trebuie să interzică OMG-urile.

Organismele modificate genetic nu sunt sigure nici pentru sănătatea umană, nici pentru mediul înconjurător.

Cel mai recent studiu lansat, despre consumul de produse cu conţinut de organisme modificate genetic  şi tratate cu ierbicid Round Up, a dezvăluit afecţiuni grave la animalele testate: tumori – dintre care 93% mamare, afecţiuni la ficat şi rinichi, tulburări hormonale şi chiar mortalitate.

Cât despre mediu, organismele modificate genetic, odată eliberate în mediu, fie că sunt culturi de testare, fie comerciale,  nu pot fi controlate pentru că acestea interacţionează în mod liber cu întregul ecosistem. Culturile convenţionale sau ecologice din jur pot fi impurificate prin polenizare, datorită vântului sau insectelor. De asemenea, întreaga biodiversitate are de suferit de pe urma culturilor modificate genetic rezistente la insecte si ierbicide.

*Acţiunea a avut loc în parcul Cişmigiu. Urmăreşte AICI fotografii de la acţiune ca să afli cum a evoluat meciul de box dintre porumbul Monsanto şi porumbul românesc.

Realizat cu sprijinul InfOMG.

–––––––––––––––––––––––––––––––-

ENG version

“Food Fight Club” boxing match

Monsanto genetically modified corn also called “The Death from Mississippi”

VS

The traditional Romanian corn also called “The polenta from the Carpathians”

Referee: the ministry of Agriculture

Coaches: Monsanto company for the genetically modified corn // the Romanian peasant for the traditional Romanian corn

The century’s fight for agriculture and food industry is given between the genetically modified organisms promoted by agro-companies and the traditional corn.

The genetic engineering is a new technology, radical and violent, which involves manipulating genes from one specie to other without being connected. A genetically modified organism is an apparently normal plant or an animal that been transferred genes from another specie: plant, animal, bacteria, viruses and even human genes.   91% of world’s genetically modified seeds are created and detained by the American company Monsanto. This corporation’s main purpose is to conduct a gigantic experiment with the global agriculture and food industry.

In this purpose, Monsanto aggressively promotes GMOs: it influences governments, ministries, bio safety commissions; it finances research programs and it conducts advertising campaigns. In Romania, 2 of the former Monsanto employees, Valeriu Tabără and Stelian Fuia, became ministries of Agriculture and promoted GMOs in favor of corporations. 

Although the national legislation and European directives consider mandatory labeling the products from genetically modified organisms or containing GMOs, this thing is not really happening. At present time, in Romania, you cannot differ a conventional product from a GM one. The authorities are not conducting analysis or tests. Despite all these, more than 70% of Romanians don’t want to eat GM products and consider that authorities have to ban GMOs.

The genetically modified organisms are not safe either for human health, not for environment.

The most recently launched study regarding consumption of GM food and food treated with Round Up, revealed severe affections at laboratory animals: tumors (93% mammar tumors), kidney and liver affections, hormonal disturbance and even death.

As for the environment, genetically modified organisms, once released, even if they are experimental or commercial, they cannot be controlled as they interact with a free way with the entire ecosystem. Conventional or ecological cultures can be polluted through pollination with the help of wind and insects. The entire biodiversity is actually impacted by the GM crops resisting insects and herbicides

*The action took place in Cişmigiu Park in Bucharest. Watch HERE photos from the street action and find out how the boxing match went out.

Realised with the support of InFOMG

Anunțuri

Acțiuni

informatie

2 responses

28 10 2012
Poze galerie FOTO Existam si-o sa avem banda 27 oct 2012. Protest pe bicicleta eveniment Bucuresti (ev3) | CE-I CU NOI?

[…] tradițional de țăranul român. FOARTE TARE metoda de informare-conștientizare a celor de la re-generation. O să scriu un text doar despre asta și o să pun acolo mai multe […]

24 03 2016
Porumbul Monsanto Vs Porumbul Romanesc | Feeder.ro

[…] mult context pe blogul Re-Generation. Mai multe poze pe Facebook-ul celor de la […]
%d blogeri au apreciat asta: