Senatori și deputați, suntem cu ochii pe voi. Respingeți legea distrugerii Roșiei Montane.

15 10 2013

1380443_1402518886646713_1802738070_n

Raluca Dan

ENG version below

De peste 14 ani, cazul Roșia Montană este un exemplu de mimare a democrației de nenumăratele guverne corupte din care ați făcut parte, un exemplu al celor mai grave acțiuni de încălcare a drepturilor noastre.

Sub ochii voștri, prin zecile, sutele de ilegalități comise, o comunitate a fost treptat distrusă în numele unui proiect industrial care nu va lăsa în urmă bunăstare pentru locuitorii zonei.

Sub ochii voștri, unei țări întregi i-a fost încălcat dreptul la informație, fiind lipsită de știri despre acest subiect public și, mai mult, fiind cobaiul unei dezinformări sistematice pe toate canalele.

Sub ochii voștri, dreptul la liberă exprimare a fost înăbușit prin diferite forme, oameni pașnici fiind intimidați prin amenzi și drumuri la secțiile de poliție sau bruscați în intervențiile jandarmeriei, doar pentru că au vrut democrație și respect pentru ei înșiși din partea celor pe care i-au ales.

Acțiunile voastre și ale parlamentarilor dinaintea voastră, ale partidelor politice și instituțiilor din care faceți parte ne-au scos în stradă.

Roșia Montană este și un exemplu de mobilizare civilă fără precedent. Tot de 14 ani, alături de localnicii din Roșia Montană, noi cei care vedem aceste injustiții și nu le acceptăm, le-am făcut tot mai cunoscute.

Nedreptățile la care ați luat parte, fie închizând ochii și acceptându-le, fie contribuind cu bună-știință la ele, nu ne-au slăbit, ci ne-au indignat tot mai tare. Suntem sute de mii de oameni în România și în lume care vrem respingerea legii distrugerii Roșiei Montane și a mineritului aurifer cu cianuri și includerea Roșiei Montane în UNESCO. Cu fiecare zi suntem tot mai mulți, mai indignați și mai hotărâți ca de data aceasta nedreptățile să înceteze.

În curând, legea privind exploatarea de la Roșia Montană va ajunge în dezbatere în Senat și, mai apoi, în Camera Deputaților.

După atâția ani, sutele de mii de oameni vor ca voi, deputații și senatorii din Parlamentul României, indiferent de partidul politic din care faceți parte, să puneți capăt acestui lung șir de ilegalități și nedreptăți și să votați pentru legalitate și pentru respectarea drepturilor cetățenilor, încălcate în tot acest timp. Pentru început, vrem să votați respingerea legii privind exploatarea de la Roșia Montană, despre care subliniem încă o dată că este o lege neconstituțională și injustă sub toate aspectele ei, prezentate deja în multe ocazii de Alburnus Maior, asociația localnicilor din Roșia Montană.

Votul fiecăruia dintre voi poate pune o cărămidă la creșterea încrederii oamenilor într-o clasă politică ce a dezamăgit de prea multe ori sau poate crește indignarea noastră până la limita răbdării. .

Sub ochii noștri, nu îi mai puteți închide pe ai voștri. Respectați legea și voința oamenilor. Respingeți legea distrugerii Roșiei Montane. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ENG version

Romanian senators and deputies, we are watching you. Reject the law of Roșia Montană’s destruction!

Over the last 14 years, the case of Roșia Montană is an example if miming democracy by all corrupt governments that you have been part of, an example of the most serious violations of our rights.

Under your own eyes, through the dozens, hundreds of committed illegalities, a community has been progressively destroyed in the name of an industrial project that will not leave behind welfare for the people in the area.

Under your own eyes, an entire country’s right to information was violated, being voided of knowledge about this public subject and, even more, being the experiment for a systematic misinformation on all the channels.

Under your own eyes, the right to free speech has been quashed by different methods, peaceful people being intimidated through fines and being carried to the police stations or being abused during jandarms’ intervention, only because they pleaded for democracy and respect for themselves.

Your actions and the ones of the previous MPs, your political parties and institutions drove us out in the streets.

Roșia Montană is also an example of an unprecedented civil movement. For 14 years, in solidarity with the locals from Roșia Montană, we, the ones who see this injustice and don’t accept it, made it well known around the world.

The injustice you have been part of, either by closing your eyes and accept it, or by deliberately contributing to it, didn’t weaken us, but outraged us even more. We are hundreds of thousand people in Romania and all over the world who want rejection of the law recently approved by the Governmenti and of the cyanide use in mining and the inclusion of Roșia Montană in UNESCO World Heritage. Every day we are many more, more outraged and more categorical for this injustice this time to cease.

Soon, the law regarding the exploitation at Roșia Montană will be in debate within the Senate and, after that, within the Chamber of Deputies.

After all these years, the hundreds of thousand people want that you, senators and deputies in the Romanian Parliament, no matter of the political party you belong to, to cease these long series of illegalities and unjust actions and to vote for legality and for respecting citizens’ rights, broken during all the years. As a start, we want you to vote the rejection of the law regarding the exploitation at Roșia Montană, a law that, as already Alburnus Maior demonstrated, is profoundly unconstitutional and unjust under all its aspects.

Each of your vote can put a brick to raising people’s trust in a political class that has disappointed so many times, or can raise people’s outrage until the limit of patience.

This time under our eyes, yours cannot be closed any more. Respect the law and people’s will. Reject the law of Roșia Montană’s destruction.

https://www.facebook.com/events/154483548094553/?notif_t=plan_user_invited

Reclame

Acțiuni

Information
%d blogeri au apreciat asta: