Solidaritate

[RO] [EN]

9 NOIEMBRIE 2013

ZIUA DE ACȚIUNE INTERNAȚIONALĂ ÎMPOTRIVA MINERITULUI AURIFER ÎN HALKIDIKI

 

476935_456728491021988_236134195_o

Care este miza

Halkidiki, locul de naștere al filosofului antic Aristotel, este o zonă de o imensă frumusețe naturală încât, în fiecare an, este inundată de turiști din întreaga lume. Vestul regiunii Halkidiki adăpostește pădurile seculare Skouries., unde în urmă cu câțiva ani, a apărut compania minieră multinațională Eldorado Gold care, bazându-se pe interese locale private puternice, a demarat activități miniere la scară largă. Prin urmare, distrugerea ireversibilă a ecosistemului în Skouries și contaminarea cu metale grele a solului și pânzei freatice din întreaga regiune a început.

Când injustiția devine lege

Noi suntem locuitorii din Halkidiki. Suntem pescari, agricultori, crescători de vite, crescători de albine, antreprenori și oameni de știință, oameni obișnuiți care prețuim și protejăm pământul nostru. Acum câțiva ani, când am solicitat autorităților statului informații despre mineritul aurifer la noi în zonă, ne-am lovit doar de tăcere din partea lor. Mai apoi, când am solicitat organizarea unei dezbateri publice pe acest subiect, autoritățile statului în mod repetat au amânat dezbaterea până când au suspendat-o pe termen nedefinit.

Atunci când ne-am întors către instituțiile academice și științifice independente pentru a afla potențialul impact al mineritului asupra vieților noastre, am fost informați că aceste consecințe vor fi ireparabile atât în ceea ce privește ecosistemul Skouries, cât și economia locală. Când am apelat la justiție, autoritățile competente au analizat doar legalitatea avizelor proiectului minier, fără a chestiona esența problemei și distrugerea care ar urma. Atunci când am protestat împotriva mineritului, poliția a acționat asemenea unei armate de ocupare a regiunii noastre, apelând la violență și terorizându-ne pe noi și pe copiii noștri.

Când, în august 2013, s-a anunțat oficial că apa din satul Neohori nu este potabilă din cauza nivelului toxic de concentrație de arsenic, Statul nu a analizat posibilele legături dintre acest incident și prezența forărilor companiei Eldorado Gold la o scurtă distanță de resursele de apă ale satului. Când, recent, instituțiile Uniunii Europene au verificat sprijinul statului acordat proiectului minier, Curtea Europeană a Justiției a condamnat Grecia pentru a fi sprijinit ilegal financiar cu milioane de Euro companii miniere în Halkidiki, astfel dovada implicarii îndoielnice a statului în această ‘investiție’ fiind de necontestat.

Astăzi, când încercăm să urcăm în pădurea Skouries sau să avem grijă de stupii de albine, suntem verificați de oamenii înarmați ai Eldorado Gold care nu ne permit accesul și ne atacă dreptul la liberă circulație. Și acum Statul Grec numește mișcarea noastră drept una teroristă, echivalând acțiunile noastre cu violența criminală a neo-naziștilor partidului Zorii Aurii. În timp ce patru locanici au fost arestați și duși la închisoare, Statul a lansat urmărirea penală a altor localnici activi în luptă, instituționalizând și legitimizând astfel violența și injustiția împotriva noastră.

Atunci, rezistența devine datorie

Noi, cei care am lansat acest apel, suntem localnicii din Halkidiki și cetățenii Greciei în solidaritate cu Halkidiki. De trei ani, protestăm în stradă împotriva a ceea ce se întâmplă în Skouries. Noi protestăm nu doar pentru drepturile noastre ci pentru viața însăși, pentru viitorul nostru și al copiilor noștri. Suntem solidari cu toți cei care luptă pentru viață, echitate, libertate și demnitate. Criminalizarea și represiunile asupra mișcărilor sociale de rezistență care sprijină libertăți fundamentale sunt singura reacție rămasă unui sistem de putere aflat în panică. Este datoria noastră să ne facem auzite vocile și să îî protejăm pe aceia care rezistă în fața despotismului puterii. Noi credem că uniți avem putere.

Pe 9 noiembrie 2013, facem apel la proteste simultane, evenimente sau acțiuni în întreaga lume pentru ca întemnițarea și persecutarea noastră șă înceteze, iar proiectul minier de exploatare a aurului în Halkidiki să fie oprit imediat. Lupta noastră a ajuns într-un punct critic. Avem nevoie de voi toți.

#saveskouries

www.saveskouries.org

9 noiembrie 2013: Skouries cheamă Grecia și lumea întreagă la protest

–––––––––––––––––––––––-

ENG version

9th November 2013

International Action Day Against Gold Mines in Halkidiki

What is at Stake

Halkidiki, the birthplace of the ancient philosopher Aristotle, is a place of such great natural beauty that, every year, it is flooded by tourists from all over the world. In the western part of Halkidiki lies the primeval forest of Skouries. A few years ago the multinational gold mining company Eldorado Gold settled in Skouries and with the backing of powerful domestic private interests has begun large-scale mining activities. Thus, the irreversible destruction of the ecosystem of Skouries and the contamination of soil and groundwater with heavy metals throughout western Halkidiki has already started.

When Injustice Becomes Law

We are residents of Halkidiki. We are fishermen, farmers, stockmen, beekeepers, entrepreneurs and scientists, everyday people like all of you who cherish and protect our land. A few years ago, when we requested information on gold mining in our area from state authorities, we only encountered silence from their part. Afterwards, when we requested a public debate to be conducted on the issue, state authorities repeatedly postponed it until they infinitely deferred it. When we turned to independent scientific and academic institutions to find out the potential impacts of mining on our lives, we were informed that the consequences were going to be irreparable for both our ecosystems and local economy. When we appealed to justice, competent courts proceeded to review only the legality of mining permits, without ruling on the essence of the matter and the ensuing destruction. When we protested against the mining, the police forces took over acting as an occupation army in our region, spreading violence and terrorizing us and our children. When, in August 2013, it was officially announced that the water in the local Neohori village is not potable due to toxic level concentration of arsenic, the State did not examine possible connections between this incident and the presence of Eldorado Gold drillings at a short distance from the village water resources. When, recently, EU institutions looked into state backing to the ‘investment’, the European Court of Justice condemned Greece for having illegally financially supported mining companies in Halkidiki with millions of Euros, and thus the state’s dubious involvement in this „investment” was undeniably proven.  Today, when we attempt to hike in the forest of Skouries or harvest our beehives we encounter control checks from Eldorado Gold’s armed men who deny us access thus restricting our freedom of movement. And now the Greek State is characterizing our movement as terrorist, equating our actions with the criminal violence of the neo-Nazi Golden Dawn party, sending to prison four locals and launching dozens of prosecutions against other locals active in our struggles, thus institutionalizing and legitimizing the violence and injustice against us.

Then, Resistance Becomes a Duty

We, who issue this call, are residents of Halkidiki and citizens of Greece in solidarity to Halkidiki. For three years now we have taken to the streets to protest against what is happening in Skouries. We are not merely demonstrating for our rights but for life itself, for our own and our children’s future. We stand in solidarity to everyone who fights for life, equality, freedom, and dignity. The criminalization and repression of the struggles of social movements who support basic freedoms is the only reaction left to a panicky system of power. It is our duty to raise our voice and protect those who resist the arbitrariness of power. We believe that united we have the power.

On November 9th we call for simultaneous protests, events or actions around the world to stop all imprisonment and persecution against us and to immediately cease the mining of gold in Halkidiki. Our struggle has reached a critical point. Now we need you all.

#saveskouries

9th November 2013: Skouries Calling Out To Greece And All The World

476935_456728491021988_236134195_o

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2012:

Apel la solidaritate cu squat-ul Can Piella – NU evacuării!

Centrul social Can Piella din Barcelona, ameninţat cu evacuarea!

Can Piella (Barcelona) este un proiect care şi-a propus să clădească şi să disemineze un model alternativ de societate şi să contribuie la schimbarea socială pentru “o societate mai altruistă, sustenabilă, ecologică şi bazată pe solidaritate”.

De peste 3 ani, proiectul integrează locuitori din oraşele învecinate, care lucrează împreună pământul, alături de numeroase iniţiative pentru gândire critică sau de cercetare în sisteme alternative de energie, dar şi cercetaşi. Cu toţii au descoperit în Can Piella un spaţiu de reflectare, dezbatere şi muncă în beneficiul comunităţii.

Casa, deşi este un monument istoric şi cultural din sec. al XVII-lea, a fost abandonată şi neglijată mai bine de 10 ani. Acest fapt demonstrează lipsa proiectelor din partea proprietarilor clădirii – agenţia imobiliară Alcatraz – care pare neinteresată să conserve clădirea. Cu toate acestea, instanţa judecătorească din Cerdanyola del Valles a emis un ordin de evacuare a clădirii Can Piella începând cu 15 octombrie. Această măsură va încheia ocuparea spaţiului public, care de peste 3 ani a fost îngrijit de colectiv.

Evacuarea centrului Can Piella evocă o problemă globală a societăţii prezente care se loveşte constant de mitul progresului, într-o realitate socială care merge numai înspre profit monetar. Nu este de mirare că iniţiative precum Can Piella sunt o ofensivă la adresa elitelor politice şi economice care intenţionează să controleze şi să priveze populaţia de bunuri comune.

Dar sunt lucruri care nu vor putea fi niciodată înstrăinate!

Ei nu pot distruge constiinţa creată de acest proiect.

Ei nu pot evacua nevoia de a împărtăşi şi de a o înlocui cu competiţia.

Ei nu ne pot lua dorinţa de a clădi o nouă societate.

Can Piella este vie!

+ Info @CanPiella   #CanpiellaVive   #CovantAutonomia şi www.canpiella.cat

CAN PIELLA ARE NEVOIE DE SPRIJIN! INTRĂ AICI ŞI SEMNEAZĂ PETIŢIA care solicită revocarea deciziei de evacuare.

Dă mai departe ştirea prin e-mail, Facebook, Twitter! Solidaritate cu Can Piella!

Urmăreşte cum au decurs acţiunile pentru salvarea squat-ului Can Piella:

Reclame%d blogeri au apreciat asta: